De school

Over de school

Obs De Linderakkers is een kleine dorpsschool in het dorp Valthe. De school is een gebouw dat 5 lokalen heeft met een centrale hal. De kleuters hebben een speellokaal en een ruimte waar verschillende hoeken zijn gecreëerd. In de centrale hal van de school hebben we een podium, waarop verschillende podiummomenten, een musical en andere activiteiten worden georganiseerd, waarbij ouders en verzorgers kunnen komen kijken.
Naast de ruim 70 leerlingen zijn 5 leerkrachten aan de school verbonden. De leerlingen zijn verdeeld over vier (combinatie-)groepen. Ook werken een intern begeleider, een schoolleider, een onderwijsassistent, een ambulant begeleider en een logopedist op onze school.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Om dit te realiseren zijn goede contacten tussen school en thuis een voorwaarde. Wij streven naar een school waarbinnen eigenaarschap op leren, zelfstandigheid en samenwerking van leerlingen binnen een gestructureerde en veilige omgeving leidende waarden zijn. Er is ruimte voor verschillen tussen kinderen.

 

Onze missie

Vanuit onze openbare identiteit zijn wij een veilige, gestructureerde en open school. De kinderen ontwikkelen naast belangrijke cognitieve vaardigheden ook eigenaarschap op leren en ontwikkelen ze hun creatieve talenten. In een samenleving in het klein bereiden we ze voor op hun toekomst.

 

 

 Neem contact op met de school

 

Actief burgerschap en sociale integratie

Wij zien het als een taak van de school kinderen op te voeden tot o.a. democratische, participerende en algemeen ontwikkelde burgers van de Nederlandse samenleving. Wij hechten aan een goede relatie tussen school en thuis. Daarbij kan aandacht voor burgerschap en integratie voor meer betrokkenheid van school, leerlingen en ouders zorgen. Op schoolniveau hebben we een aantal afspraken gemaakt over het omgaan met elkaar, hoe we op het plein spelen en wat er in en buiten de klas is toegestaan. Wij hanteren ook een veiligheidsprotocol, waarin o.a. het pestprotocol is opgenomen.

 

Wij hebben drie centrale schoolregels:

helpenelkaar   iedereenisanders  

leren

 

Pedagogisch klimaat

We streven ernaar om op school een sfeer te scheppen waarin ieder kind zich veilig en geaccepteerd voelt. Dit proberen we onder meer te bereiken met behulp van duidelijke regels voor leerlingen en leerkrachten. We stimuleren de kinderen om met elkaar samen te spelen en te werken op basis van wederzijds respect. Kinderen leren hulp te bieden en hulp te vragen. Ze vullen elkaar aan en helpen elkaar op basis van sterke en zwakke punten.  Om een veilige omgeving voor ieder kind te bewerkstelligen hebben we afspraken gemaakt over hoe om te gaan met pestgedrag. Deze hebben we vastgelegd in ons Veiligheidsprotocol.

 

Visie en missie o.b.s. De Linderakkers

Als leidraad voor de organisatie van ons onderwijs hanteren we onze visie en missie. Onze visie op kinderen: Wij willen op onze school zorgen voor een optimale ontwikkeling voor alle kinderen. Het onderwijs is zo danig ingericht dat we ons uiterste best doen om uit elke kind te halen wat er in zit. Het kind moet met plezier naar school gaan, dit komt tot stand doordat de leerkracht de leerstof op niveau aanbiedt. De kans op succeservaring is optimaal. De leerkracht laat het kind mee denken, zodat het kind betrokken is bij het werk, verantwoordelijkheid draagt voor de taakuitvoering en gedurende een langere tijd kan werken. Wij willen dat kinderen zich veilig voelen, dit heeft betrekking op de relaties. Kinderen moeten zich geaccepteerd voelen door hun medeleerlingen en door de leerkrachten. 

 

Onze visie op school:

Wij hechten waarde aan en willen:

• goede communicatie tussen leerkrachten en leerlingen

• duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur  

• werken aan goede opbrengsten  

• openheid naar elkaar

• de sfeer open en positief houden

 

Onze visie op ouders/verzorgers:

Wij hechten waarde aan en vinden:

• goede communicatie naar en met ouders/verzorgers belangrijk

• dat ouders/verzorgers en school samen verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding en onderwijs van kinderen

• regelmatige contacten met ouders/verzorgers van belang

• actieve betrokkenheid van ouders/verzorgers Wij vinden dat de samenwerking tussen school en thuis een gunstige invloed hebben op het (school)leven van kinderen.

 

De schoolleider is op locatie verantwoordelijk. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de algemeen directeur bestuurder Mevr. J. Drok.
Het onderwijsbureau bestaat uit de volgende functionarissen: een functionaris personeel & organisatie, een functionaris financiën, materieel en huisvesting en een medewerker administratie, secretariaat en ondersteuning.

 

 

Privacyreglement

Contact

T: 0591 - 51 35 92
M: 06 - 12 59 86 58 (di/wo/do)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Adres

Linderakkers 3
7872 PM Valthe