Welkom op de website van OBS de Linderakkers

De website wordt momenteel niet meer aangepast. Binnenkort heeft de school beschikking over een geheel vernieuwde website.

 

Op deze website informeren wij u over onze school en ons onderwijs. Naast veel zakelijke en praktische gegevens vindt u ook algemene informatie over de school. De website is in eerste instantie bedoeld voor ouders/verzorgers en kinderen van onze school. Daarnaast biedt de site aan andere belangstellenden de mogelijkheid zich te oriënteren op onze school en ons onderwijs.

OBS De Linderakkers is een kleine dorpsschool. Momenteel bezoeken ongeveer 80 kinderen de school, verdeeld over 4 (combinatie-)groepen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Om dit te kunnen realiseren zijn goede contacten tussen school en thuis een voorwaarde. Ons streven is het realiseren van doorlopende leerlijnen van groep 1 t/m groep 8. Daarbij gaan we uit van realistische doelen. Centrale waarden zijn voor ons:

Iedereen is anders, iedereen hoort erbij.

Wij helpen elkaar in ons werk.

Wij kunnen leren als we ons kunnen concentreren.

  • Deze waarden of regels gebruiken we om vorm te geven aan ons onderwijsaanbod. Daarnaast doen we ons best om de leeromgeving zo uitdagend mogelijk te laten zijn. We bieden een goed pedagogisch- en didactisch klimaat, waarbinnen ruimte is voor verschillen tussen kinderen. Om dit te realiseren maken we gebruik van groepsplannen en van bepaalde uitgangspunten van BAS. BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School. Daarbij is het van belang voor ogen te houden dat we ons op een traject bevinden dat volop in ontwikkeling is. Ook over andere inhoudelijke en organisatorische aspecten van het onderwijs op De Linderakkers vindt u uitgebreide informatie op deze website.

Ik wens u veel lees- en kijkplezier, mede namens het team van OBS De Linderakkers,

Henriet Kamies-Germs

 

team 2016 2017

OPO

Logo opo

Klik op het logo om de website van het OPO te bezoeken.

Promo

 

promotiefilm

Gezonde school